Follow

Mss zit het niet in de eindtermen, maar ik ben vrij zeker dat maaltafels, percentages en breuken in de leerplannen zitten. Toch? @theband@thebandb@mastodon.social @maartenhendrikx

@toon Uit het OVSG-leerplan (nog geen nieuw leerplan, maar ik kan me niet voorstellen dat men dit eruit zou halen): “De leerlingen zijn in staat tot een onmiddellijke reproductie van correcte resultaten bij tafels van vermenigvuldiging tot en met de tafel van 10 en de bijhorende deeltafels.”

@toon En in de huidige eindtermen lager onderwijs: “De leerlingen zijn in staat tot een onmiddellijk geven van correcte resultaten bij optellen en aftrekken tot 10, bij tafels van vermenigvuldiging tot en met de tafels van 10 en de bijhorende deeltafels.”

@maartenhendrikx Het leek me al erg vreemd, bizar dat ze dat zomaar afdrukken zonder check imho.

@toon @maartenhendrikx De daling van het onderwijsniveau heeft zich duidelijk al gemanifesteerd in de journalistiek, waaronder op vlak van het kritisch omgaan met berichten..

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

My personal server